Certificeret Åndedrætsterapeut/Mindfulnessinstruktør

Dette uddannelsesforløb som Åndedrætsterapeut og Mindfulnessinstruktør er en praktisk uddannelse, som giver indsigt i åndedrættet, adfærd, tankernes, følelsernes, kroppens styrke – med udgangspunkt i åndedrættet og et holistisk menneskesyn.

Via åndedrættet og mindfulness vil kropsbevidstheden øges i en sådan grad, at dyb og vedvarende forandring er mulig – hos dig selv og dine klienter/elever. I uddannelsesforløbet er der masser af spændende oplevelser, selvudvikling og hårdt arbejde i vente.

Åndedrættet og mindfulness er et bredt og livslangt studie, som vil skabe et sikkert grundlag for dig, der ønsker at gå i dybden med dig selv og få en dybere forståelse af åndedrættets/mindfulness sprog, og hvordan du kan tolke og arbejde terapeutisk med dette.

Hos Center for Bevidsthed handler det ikke kun om at lære, men om at være med sit åndedræt og dermed få et bredt indblik i, hvad der ligger bag åndedrættet. Åndedrættet er det mest effektive værktøj, du har i din krop til at genskabe din balance og tage kontrollen og undgå stress, angst, vrede og meget mere.

Dette transformerende uddannelsesforløb er en dyb indføring i mindfulness. På første år bliver du fortrolig med dit eget mindfulness praktik, dit eget ikke-dømmende nærvær. Herefter lærer du at guide andre til at komme i kontakt med deres egen mindfulde tilstand.

Du lærer, hvordan du giver mindfulness videre til andre mennesker, både gennem holdundervisning og i 1:1-sessioner. Du lærer at arbejde med nærvær, accept og afmontering af ego gennem forskellige mindfulness/åndedræt-teknikker; kropslige, mentale, spirituelle og følelsesmæssige.

Hvis du har/tager et 10 dages stilhedsretræte og i forvejen har en terapeutisk uddannelse, får du også titlen Mindfulnessterapeut.

Hvad består uddannelsen af?

Vores masterclass i mindfulness er delt op i 6 trin med hvert sit fokus. Trinnene hænger sammen og bygger ovenpå hinanden. Vi vil foreslå at du tager trin 1. først, men ikke et krav. Trin 1 giver den basale og grundlæggende indføring i mindfulness, og når du har gennemført dette, kan de resterende trin tages i vilkårlig rækkefølge og eget tempo.

Du behøver ikke at tag alle trin, så hvis der er et trin du kun vil være med på, kan du også det😊. Prisen er forskellig på hver trin, se priser og datoer her https://centerforbevidsthed.dk/priser-datoer/

Når du har taget alle trin kan du afslutte trin 7 som er en overbygning til Mindfulness instruktør/terapeut /åndedræt terapeut uddannelsen som  enten kræver alle 6 trin, eller dokumenteret erfaring på anden uddannelse, som dækker det de forskellige trin kræver.

Første år af uddannelsen er en 6-TRINS MASTERCLASS I MINDFULNESS. Her lægger vi stor vægt på din egen personlige proces, og at du får indsigt i et dybere lag i dig selv gennem åndedrætstræning, meditationer, kropslige øvelser og opmærksomhedstræning.

På de 6 trin vil du på en blid og følsom måde lære at integrere åndedrættet og mindfulness i den proces, din udvikling tager.

Trin 4 i naturen er gratis hvis du tilmelder dig 6-TRINS MASTERCLASS I MINDFULNESS (alle trin)

Trin 1 Mindfulness Practitioner l Læs mere
Trin 2 Hjertebaseret Practitioner ll Læs mere
Trin 3 Åndedrættet Læs mere
Trin 4 Mindfulness i naturen Læs mere
Trin 5 Stilhedsretreat (4 dage) Læs mere
Trin 6 Mindfulness dans Læs mere

Andet år af uddannelsen fokuserer på dig som terapeut/underviser. Du lærer at håndtere grupper og én-til-én sessioner. Du får en grundig indføring i, hvordan mindfulness og åndedrættet påvirker hele dit psykofysiske system; tanker, følelser, krop og adfærd. En effektiv kombination af teknik og praktik, som skaber øget opmærksomheden på mindfulness og åndedrættet som skaber grundlaget for øget nærværd, trivsel, fokus og dyb livskvalitet.

Undervisningen er tilrettelagt som weekendkurser på Drejø i det sydfynske øhav. Kost og logi er inkluderet i kursusprisen.

I det følgende vil du opleve at ordene åndedrætsterapeut og mindfulness instruktør vil blive brugt lidt i flæng. Hele uddannelsen handler om både mindfulness og åndedræt uddannelsen

Vi vil komme ind på:

 • At få øje på egoet
 • Anatomi, fysiologi og funktion bestemmer, hvordan åndedrættet tilgås både fysisk, mentalt
 • At få en større forståelse for, hvornår du arbejder på det autonome niveau, det limbiske niveau og det præfrontale niveau.
 • Anatomi, som er forbundet med åndedrættet
 • Det autonome nervesystem, og hvordan det kan påvirkes
 • Forståelsen for nervesystemets vigtige kobling til åndedrættet
 • Fascier (bindevævet)
 • Hjernen og neuroplasticitet
 • Hjertets betydning og balancering
 • Hvordan åndedrættet kan anvendes i relation til bevægelse KÅS (krop, åndedræt og sind)
 • Intuition og indføling
 • Kroppens betydning og ressourcer for nærværd
 • Krop og psyke sammenhæng
 • KÅS (krop, åndedræt og sind)
 • Meridianbaner
 • Rebirthing – Pranayama – Bevidst åndedræt
 • Teoretisk gennemgang af åndedrættets store potentiale, både fysisk og mentalt.
 • Åndedrættet og mindfulness i terapi
 • Åndedrætsmuskulaturen F.eks diaphragma
 • Åndedræts betydning og ressourcer

Undervisningen bliver primært foretaget af en åndedræt terapeut/mindfulness instruktør, som også er uddannet psykoterapeut med en god faglig baggrund og undervisningserfaring.
Herudover inddrages forskellige dygtige hjælpelærere med hver sin ekspertise.

Adgangskrav

Første år:

 • På første år er der ingen adgangskrav. Hvert trin kan tages enkeltvis – eller alle trin som bliver til en 6-trins mindfulness masterclass uddannelse.
 • Kan tages i den rækkefølge som du har lyst til. Har du ingen erfaring i mindfulness/åndedrættet vil vi anbefale du starter på trin 1.
 • Det forventes, at du som deltager er villig til at arbejde med dig selv og med de indsigter, der vil dukke op undervejs.
 • Du bestemmer selv, hvor lang tid du vil være om de 6 trin. Se under ”priser og datoer” for førstkommende trin: >> Se mere her

Andet år:

 • På andet år er det en forudsætning, at du har gennemført 6-trins masterclass i mindfulness eller har et meget grundigt kendskab til mindfulness, åndedrættet og meditation på tilsvarende niveau.
 • Det er vigtigt, at du har afsat tid til at gennemføre alle moduler.

Hvad kan uddannelsen bruges til?

 • En professionel og praktisk uddannelse til dig, som arbejder med mennesker eller ønsker at komme godt i gang.
 • Du kan bruge uddannelsen til at opkvalificere dig inden for dit eget fag.
 • Du kan også bruge uddannelsen med en personlig udvikling for øje, hvor du på andet året går endnu et dybere lag i din egen udvikling.
 • Du får kompetencer til at kunne lave individuel vejledning og terapi, samt undervise grupper i form af hold eller workshops.
 • Du lærer din krop at kende igen. Du lærer at mærke din krops signaler til dig, så du lettere opdager, hvis du er på vej ned ad en sti, som ikke er god for dig. Og du lærer, hvad du kan gøre, når det sker, så du undgår at blive “kuppet” af dine mønstre.

Uddannelsens formål

 • At eleverne får konkrete værktøjer til at planlægge og gennemføre egne terapi-/undervisningsforløb.
 • At eleverne lærer at agere og forholde sig på forsvarlig og professionel måde i relation til fremtidige klienters problematik og personlighed.
 • At lære energien at kende med åndedrættet/mindfulness, og med en ny tillært følsomhed kan du begynde at kontrollere de funktioner i nervesystemet, som normalt ligger udenfor viljens kontrol. Virkninger af dette viser sig i dagligdagen som en forøget kreativitet og koncentration.
 • At deltageren gennem intensiv træning, teori og hjemmearbejde kan undervise og formidle i åbne kurser og udføre åndedrætsterapi i én-til-én sessioner.
 • At eleverne får konkrete værktøjer til at planlægge og kvalitetssikre egne terapi/undervisningsforløb.
 • At eleven lærer en række specifikke og positive strategier til selvstændigt at videreudvikle egen praksis og virke.

Hvad forventer vi af en god åndedrætterapeut?

 • At du som elev er deltagende og er villig til at arbejde med dig selv og med de indsigter, der vil dukke op undervejs.
 • En god Instruktør/terapeut forstår, at det ikke handler om ham/hende. At afmontere ego ‘et, så der gives energi og ikke drænes energi.
 • Det handler om at formidle, dels ud fra et dybt kendskab til kroppens funktioner gennem åndedrættetog mindset, men i høj grad også at udvikle den intuitive sans, således man er i stand til at guide hver enkelt deltager “hjem” til der, hvor de kan mærke sig selv både fysisk og mentalt.
 • Det forventes, at deltageren afsætter tid til at træne teknikkerne derhjemme mellem uddannelsesweekenderne for størst muligt udbytte.

Uddannelsen indeholder bl.a.

På første år indeholder uddannelsen på 119 timers undervisning, der vil vi dække alle de vigtige elementer lige fra mindfulness, bevægelse, stilhedsretræte, mindfulness, dans, åndedrættet og meget mere. Der ligger vi vægt på din egen personlige proces, og at du får indsigt i et dybere lag i dig selv

På andet år indeholder uddannelsen 185 timers effektivt åndedræt/mindfulness undervisning og indsigt i åndedrættets enorme betydning for menneskets trivsel.

 • Du skal være medunderviser på min. 3 moduler på enten trin 1, 2 eller 3 hos CFB for at træne dine undervisningsevner. Du kan godt tage hul på denne del inden uddannelsesstart inden du starter op, hvis du har gennemført 6-trins masterclassen i mindfulness.
 • At benytte forståelse af anatomi og fysiologi til åndedræt terapi
 • Benytte og instruere i åndedræts-/mindfulness teknikker og bruge forskellige redskaber til behandling.
 • Du vil modtage undervisning, men du vil også selv skulle undervise og øve dig i instruktørrollen på kurset.
 • Vi vil udlevere en liste over gode bøger til fordybelse i emnet, som man selv kan anskaffe sig, hvis man ønsker dette.
 • Herudover udleverer vi en mappe med relevant fagligt materiale ved uddannelsens start.
 • Der vil blive inddraget gæsteundervisere.

Uddannelsen afsluttes med en certificering der vil bestå af to opgaver:

 • 1. opgave består i at gennemføre en times undervisning i mindfulness/åndedræt af de andre elever.
 • 2. opgave gennemfører mindst én-til-én session.

Pris og datoer

Andet års uddannelse som åndedrætterapeut/mindfulness instruktør afholdes som et retreat med overnatning fredag – søndag inkl. I prisen

 • De 6 trin i mindfulness masterclassen på første år har forskellige priser.
  >>Se priserne for hvert trin her
 • Andet år som Åndedrætterapeut inkluder al kost og logi på undervisnings weekender.
 • Du reserverer en plads ved at betale et depositum på 5.000 kr. Dette betales ved tilmeldingen. Du har 14 dages fortrydelsesret. I disse Corona tider skal du ikke betale depositum før vi giver besked
 • Uddannelsen er ikke pålagt moms.
 • Er du selvstændig, kan der måske være skattefradrag for uddannelsen. Er du ansat, kan der måske være mulighed for at få uddannelsen til cirka halv pris via bruttolønsordningen. Læs mere på SKAT.dk.
Se priser og datoer her

Kost og logi på uddannelsesweekender er inkluderet i prisen!

På uddannelses weekender vil der være enkelte tjanser for deltagerne i forbindelse med madlavningen. Dels for at integrere manuelle opgaver som en del af vores nærværs træning – og dels for at holde prisen nede.

Transport til og fra uddannelsesstedet er ikke inkluderet. Inden opstart sender vi en liste over deltagere med henblik på samkørsel.

Uddannelses Weekenderne foregår i stor, gammel villa på Drejø – en sand perle i det sydfynske øhav, som du vil få et helt særligt forhold til. Der er brændeovn, den smukkeste natur og kort til havet.

Indlogering er på to- eller tre-mandsværelser Undervisningen starter kl 11 og slutter søndag kl. 15.

Se priser og datoer her: https://centerforbevidsthed.dk/priser-datoer/

Er der spørgsmål kan du kontakte os på: kontakt@cf-bevidsthed.dk.

Vi glæder os!

Meld dig til uddannelsen her