Certificeret Åndedrætsterapeut / Mindfulness Instruktør

Dette uddannelsesforløb som Åndedrætsterapeut og Mindfulnessinstruktør er en praktisk uddannelse, som giver indsigt i åndedræt og berøring af kroppen, adfærd, tankernes, følelsernes, kroppens styrke – med udgangspunkt i et holistisk menneskesyn.

Via åndedrættet og mindfulness tilgang, vil kropsbevidstheden øges med berøring af kroppen i en sådan grad, at dyb og vedvarende forandring er mulig – hos dig selv og dine klienter/elever. I uddannelsesforløbet er der masser af spændende oplevelser, selvudvikling og hårdt arbejde i vente som åndedrætsterapeut og mindfulness instruktør.

Åndedrættet og mindfulness er et bredt og livslangt studie, som vil skabe et sikkert grundlag for dig, der ønsker at gå i dybden med dig selv og få en dybere forståelse af åndedrættets/mindfulness sprog, og hvordan du kan tolke og arbejde terapeutisk med dette.

Hos Center for Bevidsthed handler det ikke kun om at lære

Det handler om at være med sit åndedræt og dermed få et bredt indblik i, hvad der ligger bag åndedrættet. Åndedrættet er det mest effektive værktøj, du har i din krop til at genskabe din balance og tage kontrollen og undgå stress, angst, vrede og meget mere.

Dette transformerende uddannelsesforløb er en dyb indføring i mindfulness. På første år bliver du fortrolig med dit eget mindfulness praktik, dit eget ikke-dømmende nærvær. Herefter lærer du at guide andre til at komme i kontakt med deres egen mindfulde tilstand.

Du lærer, hvordan du giver mindfulness videre til andre mennesker, både gennem holdundervisning og i 1:1-sessioner. Du lærer at arbejde med nærvær, accept og afmontering af ego gennem forskellige mindfulness/åndedræt-teknikker; kropslige, mentale, spirituelle og følelsesmæssige.

Hvad består uddannelsen til åndedrætsterapeut & Mindfulness instruktør af?

Uddannelsen består dele af vores 6 trins masterclass i mindfulness, som er trin 2, trin 3 og trin 5. Og så en overbygning – trin 7.

Vores masterclass i mindfulness er delt op i 6 trin med hvert sit fokus. Trinnene hænger sammen og bygger ovenpå hinanden. Vi vil foreslå at du tager trin 1. først, hvis du ingen kendskab har, men ikke et krav. Trin 1 giver den basale og grundlæggende indføring i mindfulness, og når du har gennemført dette, kan de resterende trin tages i vilkårlig rækkefølge og eget tempo.

Prisen er forskellig på hver trin, se priser og datoer her https://centerforbevidsthed.dk/priser-datoer/

Du kan starte på trin 7. som er en overbygning til Mindfulness instruktør/terapeut /åndedræt terapeut uddannelse, når du har taget min. trin 2, 3 og 5 eller har dokumenteret erfaring på anden uddannelse, som dækker det de forskellige trin kræver.

Første del af uddannelsen er dele af en 6-TRINS MASTERCLASS I MINDFULNESS

Her lægger vi stor vægt på din egen personlige proces, og at du får indsigt i et dybere lag i dig selv gennem åndedrætstræning, meditationer, kropslige øvelser og opmærksomhedstræning.

På de 6 trin vil du på en blid og følsom måde lære at integrere åndedrættet og mindfulness i den proces, din udvikling tager.

Trin 4 i naturen er altid gratis hvis du tilmelder dig, Instruktør/terapeut uddannelsen. 

Trin 1 Mindfulness Practitioner l Læs mere
Trin 2 Hjertebaseret Practitioner ll Læs mere
Trin 3 Åndedrættet Læs mere
Trin 4 Mindfulness i naturen Læs mere
Trin 5 Stilhedsretreat (4 dage) Læs mere
Trin 6 Mindfulness dans Læs mere

Anden del af uddannelsen fokuserer på dig som åndedrætsterapeut / mindfulness underviser.

Du lærer at håndtere grupper og én-til-én sessioner. Du får en grundig indføring i, hvordan mindfulness og åndedrættet påvirker hele dit psykofysiske system; tanker, følelser, krop og adfærd. En effektiv kombination af teknik og praktik, som skaber øget opmærksomheden på mindfulness og åndedrættet som skaber grundlaget for øget nærvær, trivsel, fokus og dyb livskvalitet.

Du kommer til at øve med dine med-kursister, både to og to og i større og mindre grupper. Der vil være fysiske øvelser hver for sig, men også sammen hvor man lærer at afspænde muskulaturen omkring lungerne, mærke efter spændinger mm. Det er vigtigt at have behageligt tøj på, som du kan bevæge dig frit i, og som tillader at vise dit åndedræt.

Undervisningen er tilrettelagt som weekendkurser fredag til søndag fra kl 9.00 til 16.00 a´6. moduler + et modul 2 dage til eksamen

I det følgende vil du opleve at ordene åndedrætsterapeut og mindfulness instruktør vil blive brugt lidt i flæng. Hele uddannelsen handler om både mindfulness og åndedræt uddannelsen

Vi vil komme ind på:

 • At få øje på egoet
 • Anatomi, fysiologi og funktion bestemmer, hvordan åndedrættet tilgås både fysisk, mentalt
 • At få en større forståelse for, hvornår du arbejder på det autonome niveau, det limbiske niveau og det præfrontale niveau.
 • Anatomi, som er forbundet med åndedrættet
 • Det autonome nervesystem, og hvordan det kan påvirkes
 • Forståelsen for nervesystemets vigtige kobling til åndedrættet
 • Fascier (bindevævet)
 • Hjernen og neuroplasticitet
 • Hjertets betydning og balancering
 • Hvordan åndedrættet kan anvendes i relation til bevægelse KÅS (krop, åndedræt og sind)
 • Intuition og indføling
 • Kroppens betydning og ressourcer for nærværd
 • Krop og psyke sammenhæng
 • KÅS (krop, åndedræt og sind)
 • Meridianbaner
 • Sammenhængende vejrtrækning
 • Bevidst naturlige åndedræt og berøring af kroppen
 • Teoretisk gennemgang af åndedrættets store potentiale, både fysisk og mentalt.
 • Åndedrættet og mindfulness i terapi
 • Åndedrætsmuskulaturen F.eks diaphragma
 • Åndedræts betydning og ressourcer

Undervisningen bliver primært foretaget af en åndedrætsterapeut / mindfulness instruktør, som også er uddannet psykoterapeut med en god faglig baggrund og undervisningserfaring.

Herudover inddrages forskellige dygtige hjælpelærere med hver sin ekspertise.

Adgangskrav

Første del:

 • På første del er der ingen adgangskrav. Hvert trin kan tages enkeltvis – eller alle trin som bliver til en 6-trins mindfulness masterclass uddannelse.
 • Kan tages i den rækkefølge som du har lyst til. Har du ingen erfaring i mindfulness/åndedrættet vil vi anbefale du starter på trin 1.
 • Det forventes, at du som deltager er villig til at arbejde med dig selv og med de indsigter, der vil dukke op undervejs.
 • Du bestemmer selv, hvor lang tid du vil være om de 6 trin. Se under ”priser og datoer” for førstkommende trin: >> Se mere her

Anden del:

 • På anden del er det en forudsætning, at du har gennemført min. trin 2, 3, og 5 på 6-trins masterclass i mindfulness eller har et meget grundigt kendskab til mindfulness, åndedrættet og meditation på tilsvarende niveau.
 • Det er vigtigt, at du har afsat tid til at gennemføre alle moduler.

Hvad kan uddannelsen bruges til?

 • En professionel og praktisk uddannelse til dig, som arbejder med mennesker eller ønsker at komme godt i gang.
 • Du kan bruge uddannelsen til at opkvalificere dig inden for dit eget fag.
 • Du kan også bruge uddannelsen med en personlig udvikling for øje, hvor du på andet året går endnu et dybere lag i din egen udvikling.
 • Du får kompetencer til at kunne lave individuel vejledning og terapi, samt undervise grupper i form af hold eller workshops.
 • Du lærer din krop at kende igen. Du lærer at mærke din krops signaler til dig, så du lettere opdager, hvis du er på vej ned ad en sti, som ikke er god for dig. Og du lærer, hvad du kan gøre, når det sker, så du undgår at blive “kuppet” af dine mønstre.

Uddannelsens formål

 • At eleverne får konkrete værktøjer til at planlægge og gennemføre egne terapi-/undervisningsforløb.
 • At eleverne lærer at agere og forholde sig på forsvarlig og professionel måde i relation til fremtidige klienters problematik og personlighed.
 • At lære energien at kende med åndedrættet/mindfulness, og med en ny tillært følsomhed kan du begynde at kontrollere de funktioner i nervesystemet, som normalt ligger udenfor viljens kontrol. Virkninger af dette viser sig i dagligdagen som en forøget kreativitet og koncentration.
 • At deltageren gennem intensiv træning, teori og hjemmearbejde kan undervise og formidle i åbne kurser og udføre åndedrætsterapi i én-til-én sessioner.
 • At eleverne får konkrete værktøjer til at planlægge og kvalitetssikre egne terapi/undervisningsforløb.
 • At eleven lærer en række specifikke og positive strategier til selvstændigt at videreudvikle egen praksis og virke.

Hvad forventer vi af en god åndedrætsterapeut?

 • At du som elev er deltagende og er villig til at arbejde med dig selv og med de indsigter, der vil dukke op undervejs.
 • En god instruktør/terapeut forstår, at det ikke handler om ham/hende. At afmontere ego ‘et, så der gives energi og ikke drænes energi.
 • Det handler om at formidle, dels ud fra et dybt kendskab til kroppens funktioner gennem åndedrættetog mindset, men i høj grad også at udvikle den intuitive sans, således man er i stand til at guide hver enkelt deltager “hjem” til der, hvor de kan mærke sig selv både fysisk og mentalt.
 • Det forventes, at deltageren afsætter tid til at træne teknikkerne derhjemme mellem uddannelsesweekenderne for størst muligt udbytte.

Uddannelsen indeholder bl.a.

Første del indeholder uddannelsen på 119 timers undervisning, der vil vi dække alle de vigtige elementer lige fra mindfulness, bevægelse, stilhedsretreat, mindfulness, dans, åndedrættet og meget mere. Der ligger vi vægt på din egen personlige proces, og at du får indsigt i et dybere lag i dig selv

Anden del indeholder uddannelsen 135 timers effektivt åndedræt/mindfulness undervisning og indsigt i åndedrættets enorme betydning for menneskets trivsel.

 • Der vil være online teoriundervisning mellem hvert modul hvor vi også træner samtalen 1 1/2 timer mellem kl. 19.00 og 20.30
 • Der vil være mulighed for online supervision af en træningssession
 • Der skal trænes min. en session mellem hvert modul 1.-3. Mellem modul 3 – 6 skal der trænes min. 2 sessioner mellem hvert modul. Du har mulighed at få supervision på træningssessionerne.
 • Du kan være medunderviser på et af trine hos CFB for at træne dine undervisningsevner. Du kan godt tage hul på denne del inden uddannelsesstart inden du starter op, hvis du har gennemført 6-trins masterclassen i mindfulness, og du kan også være med efter din uddannelsen for at få erfaring.
 • At benytte forståelse af anatomi og fysiologi til åndedræt terapi
 • Benytte og instruere i åndedræts-/mindfulness teknikker og bruge forskellige redskaber til behandling.
 • Du vil modtage undervisning, men du vil også selv skulle undervise og øve dig i instruktørrollen på uddannelsen.
 • Vi vil udlevere en liste over gode bøger til fordybelse i emnet, som man selv kan anskaffe sig, hvis man ønsker dette.
 • Herudover udleverer vi en mappe med relevant fagligt materiale ved uddannelsens start.
 • Der vil blive inddraget gæsteundervisere.

Uddannelsen afsluttes med en certificering der vil bestå af to opgaver:

 • 1. Opgave gennemfører mindst én-til-én session på 45 min, mellem modul 5 og 6.på Zoom.
 • 2. Opgave består i at gennemføre 45 min. undervisning i mindfulness/åndedræt af de andre elever eller inviteret personer, på 7. modul.

Pris og datoer

Anden del af uddannelsen som åndedrætsterapeut / mindfulness instruktør afholdes fra fredag til søndag fra kl 9.00 til 16.00

 • De 6 trin i mindfulness masterclassen på første del har forskellige priser.
  >>Se priserne for hvert trin her
 • Du reserverer en plads ved at betale et depositum på 5.000 kr. Dette betales ved tilmeldingen. Du har 14 dages fortrydelsesret.
 • Uddannelsen er ikke pålagt moms.
 • Er du selvstændig, kan der måske være skattefradrag for uddannelsen. Er du ansat, kan der måske være mulighed for at få uddannelsen til cirka halv pris via bruttolønsordningen. Læs mere på SKAT.dk.