Det bevidste åndedræt skaber kontakt mellem krop og sind

Åndedræt – rigtig vejrtrækning er den mest grundlæggende form for helbredelse, og et af de mest kraftfulde redskaber til at få sindet i ro. Er åndedrættet uroligt, er sindet det også. Åndedrættet er et af det mest effektive redskaber til at opnå kontrol og undgå stress.

Åndedrættet er hele grundprincippet i at få fokus på nuet, og det skaber samtidig en afslapning i kroppen. Du vil – gennem øget åndedrætserkendelse og -forståelse – lære dig selv bedre at kende. Åndedrættet er et redskab, vi kan benytte os af overalt – uanset hvor vi er. Vi har det altid med…

Tanker og følelser i sindet afspejler sig i dit åndedræts rytmer og længde, og åndedrættet afslører ofte, hvordan du har det. Det, som åndedrætsteknikker gør, er at rense kroppen for affaldsstoffer, give balance i kroppen og skabe ro i sindet.

Det handler om at trække vejret dybt ind, og puste langsomt ud igen – og være bevidst om, at du gør det. Denne simple øvelse bringer dig tilbage til nuet og til din egen krop, og fungerer her som et anker, der hjælper til at guide bevidstheden tilbage til nuet.

Åndedræt

Åndedrættet tages nemt for givet, selvom det spiller en central rolle i den måde, vi lever på.

Åndedrættet er tæt forbundet med nervesystemet. Det betyder, at du med vejrtrækningen kan påvirke, hvordan kroppen har det. Er åndedrættet uroligt, er sindet det også…

Kroppen lagrer vores følelser. Vores dårlige erfaringer bliver til psykiske traumer, og disse traumer begynder ubevidst at kontrollere vores liv. Vi bliver vores egen fange – tilbageholdt på grund af angst og skam.

Når du trækker vejret roligt gennem næsen, aktiverer du det parasympatiske nervesystem (bremsen), som er med til få kroppen til at slappe af.

Modsat kan din vejrtrækning, hvis du er presset, aktivere det sympatiske nervesystem (speederen), også kaldet »kæmp eller flygt«-systemet. Groft sagt er det, det der udskiller stresshormoner.

Psykologisk traumeforløsning ved hjælp af åndedrættet er mulig. Indåndingen giver ilt til vores krop og organer, og udåndingen hjælper til at skille af med affaldsstoffer.