NLP TERAPI

NLP kan anvendes både erhvervsmæssigt og privat  til personlig udvikling.

NLP står for: Neuro, sindet og hvordan vi tænker og opfatter verden via sanserne og nervesystemet. Lingvistisk, fordi vi tænker og udtrykker os via sproget: ord, kropssprog m.m. Programmering, fordi vi bearbejder og strukturerer vore indtryk og påvirkninger og desuden rummer tillærte mønstre

NLP dækker over en række psykologiske forandring teknikker, der blev samlet og udviklet i 70’erne af programmøren og matematikeren Richard Bandler og professor i lingvingvistik John Grinder under begrebet NLP.

NLP er siden 70’erne blevet videreudviklet

I dag findes der en hel ”værktøjskasse” med effektive metoder og teknikker, som anvendes inden for mange områder, bl.a. terapi, erhvervsliv og undervisning mm.

Det er en almen viden om, hvordan vores nervesystem har et komplekst sprog i form af billeder, lyde, følelser og indre dialog, som vi hele tiden anvender til at bearbejde vores opfattelse af virkeligheden med. Det er denne opfattelse vi forholder os til – ikke selve virkeligheden.

Vi bruger allesammen NLP i hverdagen. Vi ser indre billeder, høre indre lyde, føler vore kropsfornemmelser, og kommenterer konstant vore oplevelser i en indre dialog. alt efter hvilken karakter de indre billeder, lyde, kropsfornemmelser og den indre ordstrøm har, producerer vi rare og trygge følelser eller ubehagelige og utrygge følelser.

NLP kan påvirker din mentale tilstand som middel til at bedre kan opnå det du vil, hvor vi ændre på disse indre billeder, lyde, kropsfornemmelser og dialog. vor opfattelse af virkeligheden bliver udvidet, og vi får dermed fler valgmuligheder, større frihed og finde de ressourcer, vi har brug for, og dermed skabe den tilværelse vi ønsker for os selv og dem vi holder af…

Egen model af verden

Ifølge NLP har klienten sin egen model af verden, og samtidig har klienten det indre potentiale, som skal bruges for at nå målet. NLP tilbyder praktiske værktøjer til arbejdet med at opnå adgang til disse indre ressourcer og skabe positive forandringer.

NLP er en forbløffende hurtig form for terapi, som på en blid måde afdækker og bearbejder gamle mønstre samt styrker indsigt og ressourcer på en nænsom og effektiv positiv udvikling. Den kan f.eks. bruges til at afkode uhensigtsmæssige handlingsmønstre og indkode nye positive mønstre og derved give klienten en større bevidsthed.

Dette foregår ofte i en let trancetilstand, hvorved din logiske tænkning bliver sat i baggrunden.