Med åndedræts terapi skabes der kontakt mellem din krop og dit sind.

Åndedrætsterapi er med til at bygge en bro mellem din krop og sind. Rigtig vejrtrækning er det mest grundlæggende og kraftfulde redskab, vi har til at få sindet i ro. Er åndedrættet uroligt, så  er sindet det også.

Åndedrættet er hele hovedværktøjet til at kommet tilbage i nuet, og samtidig er det en dybdegående og forløsende terapiform, som er baseret på flere forskellige åndedrætsteknikker. Via bevidst åndedræt kommer du i kontakt med dine følelser og din livsenergi.

Gennem åndedrættet vil du have mulighed for at opnå en større selvforståelse, selvaccept, ansvarlighed og personlig frihed på en let og blid måde. Åndedrættet er et redskab, som vi kan benytte os af overalt – uanset hvor vi er, vi har det altid med…

Åndedrættet er et af det mest effektive redskaber vi har til at tage kontrollen og forløse stress og traumer for derigennem at opnå behagelige bevidsthedstilstande.

Ved bevidst åndedræt kan du opnå en befriende indre ro og en grundlæggende følelse af tryghed og omsorg for dig selv.

Åndedræt

Åndedrættet tages nemt for givet, selvom det spiller en central rolle for den måde, som vi lever på.

Åndedrættet er tæt forbundet med nervesystemet. Det betyder, at du med vejrtrækningen kan påvirke, hvordan kroppen har det. Åndedrættet kan bruges til at rumme fortrængte følelser, ændre negative overbevisninger, løsne fysisk anspændthed og forløse traumer, der begrænser dig og forhindrer dig i at leve fuldt ud og skabe det liv, du gerne vil leve.

Kroppen lagre vores følelser og vores dårlig erfaringer kan bliver til psykiske traumer og disse traumer begynder ubevidst at kontrollere vores liv. Vi kan bliver vores egen fange .

Åndedrætsterapi giver dig mulighed for, at blive mere bevidst om, hvad der sker i dit liv, så dine valg bliver mere bevidste og mindre styret af gamle overbevisninger og traumatiske oplevelser. Med åndedrætsterapi har du mulighed for at opleve store forandringer, når du opnår en større bevidsthed om dit åndedræt.

Vi bruger flere forskellige åndedrætsteknikker

En af dem er sammenhængende vejrtrækning, hvor vi aktiver gamle oplevelser igen og dermed give os mulighed for at ændre vores opfattelse og fortolkning af det, som vi sanser.

Når vi  får fat i det fortrængte i kroppens blokeringer og arbejder med de følelser og tanker, der dukker op, kan vi heale gamle traumer, integrere fortrængte sider, hente vore ubrugte ressourcer frem og få et nyt fundament at udvikle os videre på – kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt.

Åndedræts terapi kan foregå i grupper eller 1.1  Vi starter altid med en samtale og fortsætter derefter med åndedrættet. Varighed ca. 1½ time.

De fleste kan uden besvær gennemføre åndedrætstræning, da du selv bestemmer dit tempo.

Det er vigtigt at drikke vand efter en session. Vandet hjælper til at skylle giftstoffer ud og du undgår at blive dehydreret. Undgå voldsom vandindtagelse umiddelbart før en åndedrætsterapi, da det kan betyde en afbrydelse af sessionen.