Hvad er mindfulness?

Mindfulness og meditation er opmærksomhedstræning. Det handler om at være tilstede i nuet med vilje, i dette øjeblik – altså opmærksomt nærvær, uden at være forudindtaget.

Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn lagde grundstenene til mindfulness, som den oftest opleves og forstås i den vestlige terminologi. Han arbejdede med stressede og psykisk belastede patienter og fandt, at meditation havde en yderst gavnlig effekt på dem. Inden for de sidste 15-20 år har mindfulness rigtig vundet indpas i Vesten. Mindfulness har oprindeligt rødder i yogaens og buddhismens tanker om meditation.

Mindfulness som redskab

I dag ses mindfulness ikke blot som en metode til at behandle og forbedre hverdagen for kronisk syge. I dag bruges mindfulness også som et redskab til at gøre livet lettere og lykkeligere for mennesker, som ellers er raske og sunde.

Mindfulness er et fantastisk værktøj til at kunne komme til stede i nuet og skabe en form for udømmende betragtning af dig selv og situationen, du står. En tilstand af konstant nærvær og balance, hvor vi ikke lader følelser og tanker løbe af med os og overtage styringen.

Funktion og effekt

Vesten har en generel tanke om, at fænomener skal undersøges og forskes i, før vi tror på dem. Derfor er der de sidste 30 år lavet et utal af studier af mindfulness og dets funktion og effekt. Al denne forskning viser, at mindfulness er effektivt til behandling af forskellige lidelser fx.

  • smerte
  • spiseforstyrrelser
  • angst
  • depression
  • misbrug
  • stress
  • tinnitus
  • og andre lidelser

Derudover bruges det i stigende grad i erhvervslivet. Bl.a. til stresshåndtering og øgning af præstationsevne og psykologisk fleksibilitet.

I takt med at man får kontrol over tankemylderet, så falder hjerneaktiviteten i de områder, der håndterer vores følelser – det limbiske system og amygdala.

Mennesker, der har psykiske problemer i form af fx stress eller depression, vil altså kunne bruge mindfulness til indirekte at skabe sammenhæng mellem vores indre og det ydre.

Vi bliver bedre til at få nervesystemet i balance og til at kontrollere kroppens indre funktioner, så vi får skabt balance i det autonome nervesystem.

Når vi befinder os i en almindelig vågen tilstand, så reagerer vi i høj grad automatisk på det, vi oplever omkring os. Vores tilvante billede af omgivelserne dominerer, og vi regner med, at alt bliver ved med at være, som vi allerede kender det. Når vi derimod er i den meditative eller afspændte tilstand, reagerer vi ikke længere automatisk på tanker og indtryk.

Bliv i nuet

Mindfulness handler om at blive bevidst nærværende i nuet frem for at bekymre sig om fortiden og fremtiden samt de fejlagtige tanker, som vi kan have om os selv og omverdenen. Disse fejlagtige tanker kan forplante sig til dybdegående negative følelser, som kan forstyrre og forvrænge vores forståelse af hverdagen.

Gennem mindfulness kan vi se på det hele med nye øjne og gennemskue de filtre, som livet normalt opleves igennem.

Når man laver åndedrætsøvelser eller mediterer regelmæssigt, svækkes disse automatiske reaktioner og vaner i nervesystemet. Sindet bliver mere kreativt og fleksibelt – det bliver lettere at se tingene fra en ny synsvinkel. Man kommunikerer klarere og kan bedre samarbejde med andre. Et grundigt kendskab til sindet giver et godt selvværd.