Hvad er meditation?

Meditation handler om at være vågent og opmærksomt til stede i nuet, uden at vurdere og bedømme, hvad end nuet måtte indeholde. At være med det, der er. Egentlig meditation bygger på klarhed, en udvidet opmærksomhed og forhøjet energi. Meditation er at observere vores egne tanker, følelser og kropsfornemmelser, uden at identificere sig med dem og uden at dømme dem. Så meditationstræning er ikke at blive opslugt af sine tanker, men at kunne observere dem.

Meditation åbner hjerte og sind for en ny bevidsthed, som giver en dybere mening med livet. Resultatet er gode instinkter, som betyder, at du kan være mere nærværende og få en bedre fornemmelse, klarhed og beslutsomhed for dine valg – og acceptere det, du ikke kan gøre noget ved. Gennem den meditative træning lærer vi at forholde os til virkeligheden, som den er, snarere end ud fra vores forestillinger om, hvordan den burde være.

Betegnelsen meditation dækker over et utal af forskellige metoder

Der findes mange meditationsteknikker – og hvilken en, der er den bedste for dig, er det kun dig, som kan svare på.

I meditation kanaliserer du hele din bevidsthed hen på et bestemt punkt eller objekt. Det kan være fornemmelsen af dit åndedrag, et kort ord eller en sætning, eller visualisering af et indre billede. Du udvikler din evne til at koncentrere dig og være til stede i nuet. Meditation forbedrer tolerancen over for ubehagelige følelser, og den mindsker negative grublerier gennem større opmærksomhedskontrol. Derved forebygger den, at negative følelsestilstande fører til negative tankemønstre, som hos sårbare personer kan eskalere.

Døm ikke dine tanker; lad dem komme og gå, som de vil. Brug din viljestyrede opmærksomhed til dit primære mål, uanset hvad det er. Tanker vil ufrivilligt indtage dit opmærksomhedsfelt, og din indre opmærksomhed bliver muligvis også trukket ud i dine omgivelser via lyde eller andre sansestimuli.

Uanset hvorfor du mediterer, skal det ikke betragtes som et mål i sig selv, men et hjælpemiddel til at leve et liv uden at miste kontakten til sin indre kerne… En tilstand kan ikke gøres – den kan kun væres.

Jeg vil også nævne, hvad meditation ikke er:

  • Tænke koncentreret på noget
  • Gruble dybt over livets mening
  • Bede til noget eller nogen
  • Sidde i en bestemt stilling
  • Sige mærkelige lyde
  • Lytte til musik
  • Læse en bog
  • Løbe en tur
  • Tænke sig om

Koncentrationen i starten af meditationen

Oftest starter meditationen med at koncentrere sig om åndedrættet; fornemmelsen af, at åndedrættet går ind og ud. Men det kunne være noget andet, fx dine fødder, en ting, en flamme. Åndedrættet er praktisk, fordi vi bærer det rundt med os. Men uanset hvad det er, er det vigtigt at fokusere al din opmærksomhed på det.

Det handler om fuld vågen opmærksomhed på det, som er i dit fokusfelt. Hvis det er dit åndedræt, skal vejrtrækningen foregå gennem næsen. Træk alle dine sanseindtryk væk fra din ydre verden og ind i din indre verden. Lad din fulde opmærksomhed være ved din krop fra dette øjeblik.

Det kan være svært i starten, fordi vi er vant til mentalt at rejse frem og tilbage, samtidig med at dømme på rigtig meget. Når du bemærker, at din opmærksomhed har flyttet sig fra din åndedrætsfornemmelse, slip da blidt dine tanker eller andre distraktioner. Slip idéen om, at der er noget, du skal forcere. Giv slip, slap af, og tag imod enhver distraktion som en mulighed for at træne dit fokus og nære dit sind og din krop. Imødekom igen og igen opståede tanker, sansestimuli, eventuel fysisk rastløshed og mental uro med accept, og giv slip på anspændelsen.

Det handler om at koncentrere sig om én ting, og det kan være overraskende svært… Det kræver træning. Zzzzz Zzzzz… Det er ikke at meditere.

Det er ikke vigtigt, at der skal ske så meget, men at have fokus på dit mål, også selvom du ikke har noget mål, så er det målet i sig selv.

Buddha blev spurgt:

”Er du en gud?”
”Nej.”

”Er du en helgen?”
”Nej.”

”Hvad er du så?”
”Jeg er vågen.”