ÅNDEDRÆT 5. uger

Åndedræt over 5. uger fortsætter vi med at forfine kontakten mellem din krop og dit sind. Denne gang vil vi fokusere på bevidste åndedrætsteknikker, hvor den bevidste sammenhængende vejrtrækning vil være fokusområdet. Det vil være en fordel du har taget trin 1. først men er ikke et krav  at du har kendskab til vejrtrækningsteknikker. Du vil – gennem øget åndedræts erkendelse og -forståelse lære dig selv bedre at kende.

Rigtig vejrtrækning er den mest grundlæggende form for helbredelse og et af de mest kraftfulde redskaber vi har til træning af mindfulness. Åndedrættet er et af de mest effektive redskaber vi har til at påvirke nervesystemet og undgå stress.

Åndedrættet er hele grundprincippet i at få tilstedeværelse på nuet, og det skaber samtidig en afslapning i kroppen.

Åndedrættet tages nemt for givet, selvom det spiller en central rolle for den måde, vi lever på. Åndedrættet er tæt forbundet med nervesystemet. Det betyder, at du med vejrtrækningen kan påvirke, hvordan kroppen har det.

Når du trækker vejret roligt gennem næsen, aktiverer du det parasympatiske nervesystem, som er med til få kroppen til at slappe af. Modsat kan din vejrtrækning, hvis du er presset, aktivere det sympatiske nervesystem, også kaldet »kæmp eller flygt«-systemet, som groft sagt er det, der udskiller stresshormoner. Indåndingen giver ilt til vores krop og organer, og udåndingen hjælper til at udskille affaldsstoffer.

Kurset indeholder:

 • 5 moduler á 2 1/2. timer
 • Der er et begrænset deltagerantal på 10 personer i Rødovre.
 • Der vil hver gang være mindfulness kropslige øvelser, så løst tøj vil være en fordel.
 • Måtter, tæpper, puder vil være på skolen.

Kursusdiplom modtager du som bevis på, at du aktivt har deltaget i mindfulness trin 3. Din personlige dokumentation på, at du har opøvet din evne til større nærvær til dit åndedræt.

Er du under uddannelse på Psykoterapeut Akademiet/Hypnose Skolen vil du blive noteret for 8 timer egenterapi ved fremmøde alle gange.

Mindfulness/Åndedrættet træning  eller Åndedrætstræning med sammenhængende vejrtrækning

Både ONLINE og/eller FYSISK i Loaderiet i Rødovre!

Nu kan du hos os træne en time ad gangen i mindfulness/åndedrættets træning kl. 17.30 – 18.30 eller/og åndedrætstræning med sammenhængende vejrtrækning kl. 19.00 – 20.00.

Formålet ved mindfulness/åndedrættet træning er, at du kan få nyt kendskab eller vedligeholde din erfaring. Åndedrættet er tæt forbundet med nervesystemet. Det betyder, at du med vejrtrækningen kan påvirke, hvordan kroppen har det. Er åndedrættet uroligt, er sindet det også. Derfor er det vigtig at vedligeholde din træning, ellers kan vi hurtig vende tilbage til gammel mønstre.

Gennem den meditative træning lærer vi at forholde os til virkeligheden, som den er, snarere end ud fra vores forestillinger om, hvordan den burde være. Meditation åbner hjerte og sind for en ny bevidsthed, som giver en dybere mening med livet. Resultatet er gode instinkter, som betyder, at du kan være mere nærværende og få en bedre fornemmelse, klarhed og beslutsomhed for dine valg – og acceptere det, du ikke kan gøre noget ved.

For at komme ind i dybde af teorien (hvis du ikke har den) anbefale vi trin 2 Mindfulness og trin 3 Åndedrættet.

Formålet ved åndedrætstræning med sammenhængende vejrtrækninger, at vedligeholde din træning. På det hold er kravet at du har været på trin 3 åndedrættet eller har et meget grundigt kendskab til åndedrættet. På dette hold, vil vi trænen i længere tid, i sammenhængende vejrtrækning.

Alle ved, at det giver mere at træne sammen!

Hvis du kan sige ja til en (eller flere) af nedenstående spørgsmål, er dette lige noget for dig!

 • Vil du mærke energien fra andre i din meditationspraksis?
 • Mangler du lidt motivation til at komme i gang med at meditere?
 • Skal du lige have støvet dine åndedrætsøvelser af?
 • Har du brug for vejledning når du øver dig?
 • Synes du det er lettere, når man er flere sammen?
 • Har du mod på at lave ”sammenhængende” vejrtrækning?
 • Vil du vedligehold din ”sammenhængende” vejrtrækning?
 • Kan du lide at træne på små hold? (Vi er max 10 personer fysisktræning. Online ikke begrænset.)
 • Vil du helst sidde hjemme i din egen stue?

Du skal ikke have noget med, når vi mødes fysisk. Vi sørger for det hele!

Så kom med til Åndedræts- og mindfulness-træning om mandagen!

ONLINE træning er GRATIS og du behøver ikke noget kendskab til åndedrættet

Online: Du tilmelder dig og får tilsendt et link. Det er GRATIS at deltag online.

Du kan betale pr. gang eller købe et klippekort, som du selv kan bruge eller dele med andre.

Der er klippekort for 6 eller 10 hold a´ en time træning.  Gælder max  18 mdr. fra startdatoen. Det er ikke personlig, så du kan dele eller tag andre med som du har lyst til.