MINDFULNESS 8. UGER

Mindfulness over 8. uger er et intensivt forløb, som giver en dyb indføring i dit ikke-dømmende nærvær.
Forløbet er også velegnet til stressramte, angste eller pressede mennesker, som søger værktøjer til at komme tilbage til kroppen og mærke kontakten til sig selv og den indre kerne af ro og balance igen.
En helt ny måde at være i verden på – hvis du vil…

Målet på dette kursus er:

Du får endnu mere indsigt i dit eget nærvær og din bevidste opmærksomhed. Vi arbejder ud fra otte mindfulness-principper og søger at integrere disse.

Ofte i livet er vi i gang med flere ting ad gangen, hvilket stresser og igangsætter forskellige uhensigtsmæssige mekanismer i krop og sind.
Når man er mindful, er man bevidst i nuet om strømmen af tanker, indtryk, følelser og impulser i det aktuelle øjeblik med en venlig og accepterende holdning, og således holder man sig fra at evaluere indholdet som værende godt eller skidt.

Vi vil gå endnu dybere ind i de otte overordnede principper for mindfulness, inspireret af Jon Kabat-Zinn. Ved at arbejde med de 8 principper vil du få en bedre forståelse for, at krop, tanker, adfærd og følelser hører sammen og påvirker hinanden, så du lærer at håndtere tankemylder, modløshed, smerter m.m.
Du lærer at være til stede i nuet, så du kan at stoppe op og begynde at mærke dig selv igen. At hjælpe dig selv til at slippe det stramme greb om dit hjerte og dit indre.

Det giver dig en endnu dybere indføring i mindfulness og bringer forøget nærvær i din dagligdag.

Kurset indeholder:

  • 8 moduler á 2 1/2 timers varighed.
  • Der er et begrænset deltagerantal på 10 personer i Rødovre
  • Der vil hver gang være kropslige øvelser, så løst og behageligt tøj vil være en fordel.
  • Måtter, tæpper, puder og udstyr vil være på skolen.

Der vil være undervisning og øvelser i de 8 principper i mindfulness og de mekanismer, der opstår ved mindfulness og guidede ‘kropsscanninger’, der gennemgår kroppens forskellige dele. På den måde lærer du gradvist at forholde dig med et bevidst nærvær og en venlig indstilling til det, du mærker og registrerer i din krop uden at dømme. Det vil også være guidede meditationer.

Kursusdiplom modtager du som bevis på, at du aktivt har deltaget i Mindfulness Trin 2-forløbet. Din personlige dokumentation på, at du har opøvet din evne til et større nærvær, øget din evne til fokusering og opnået en større selvindsigt.