MINDFULNESS ÅNDEDRÆT

På Trin 3 fortsætter vi med at forfine kontakten mellem din krop og dit sind. Denne gang vil vi fokusere på bevidste åndedrætsteknikker, hvor den bevidste sammenhængende vejrtrækning vil være fokusområdet. Det vil være en fordel du har taget trin 1. først men er ikke et krav  at du har kendskab til vejrtrækningsteknikker. Du vil – gennem øget åndedrætserkendelse og -forståelse lære dig selv bedre at kende.

Rigtig vejrtrækning er den mest grundlæggende form for helbredelse og et af de mest kraftfulde redskaber vi har til træning af mindfulness. Åndedrættet er et af de mest effektive redskaber vi har til at påvirke nervesystemet og undgå stress.

Åndedrættet er hele grundprincippet i at få tilstedeværelse på nuet, og det skaber samtidig en afslapning i kroppen.

Åndedrættet tages nemt for givet, selvom det spiller en central rolle for den måde, vi lever på. Åndedrættet er tæt forbundet med nervesystemet. Det betyder, at du med vejrtrækningen kan påvirke, hvordan kroppen har det.

Når du trækker vejret roligt gennem næsen, aktiverer du det parasympatiske nervesystem, som er med til få kroppen til at slappe af. Modsat kan din vejrtrækning, hvis du er presset, aktivere det sympatiske nervesystem, også kaldet »kæmp eller flygt«-systemet, som groft sagt er det, der udskiller stresshormoner. Indåndingen giver ilt til vores krop og organer, og udåndingen hjælper til at udskille affaldsstoffer.

Kurset indeholder:

  • 5 moduler á 2 1/2. timer
  • Der er et begrænset deltagerantal på 10 personer i Rødovre.
  • Der vil hver gang være mindfulness kropslige øvelser, så løst tøj vil være en fordel.
  • Måtter, tæpper, puder vil være på skolen.

Kursusdiplom modtager du som bevis på, at du aktivt har deltaget i mindfulness trin 3. Din personlige dokumentation på, at du har opøvet din evne til større nærvær til dit åndedræt.

Er du under uddannelse på Psykoterapeut Akademiet/Hypnose Skolen vil du blive noteret for 8 timer egenterapi ved fremmøde alle gange.

Se sted, tid og pris her
Tilmeld dig trin 3
Læs mere om trin 4