Mindfulness Practitioner (grund)

Målet på Trin 1 er, at du lærer at være nærværende og fuldt opmærksom i nuet, uden at være dømmende eller vurderende, hverken over for dig selv eller andre.
Du kommer også til at få forståelse for, at krop, tanker, adfærd og følelser hører sammen og gensidigt påvirker hinanden. Du lærer at håndtere tankemylder, modløshed og smerter m.m., og lærer at skabe opmærksomhed på åndedrættet.

Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på. Den er kendetegnet ved bevidst observation af det, som foregår i nuet, uden at dømme det. Når man er mindful, er man bevidst og nærværende om strømmen af tanker, indtryk, følelser og impulser i det aktuelle øjeblik med en venlig og accepterende holdning, og således afholder man sig fra at evaluere indholdet som værende godt eller skidt. Man opfatter tanken som blot en tanke og ikke nødvendigvis er et sandt udtryk for virkeligheden.

Trin 1 sætter dig i stand til på egen hånd at vedligeholde en mindful praksis og bringer forøget nærvær i din dagligdag og henvender sig til personer som aldrig har dyrket mindfulness eller som vil genopfriske tidligere kurser i mindfulness.

Kurset indeholder:

  • 2 moduler á 7 timers varighed.
  • Der er et begrænset deltagerantal på 10 personer i Rødovre
  • Der vil hver gang være kropslige øvelser, så løst og behageligt tøj vil være en fordel.
  • Måtter, tæpper, puder og andet udstyr vil være på skolen.

Der vil være undervisning og øvelser i:

  • Mindfulness grundprincipper og mekanismer, der opstår ved mindfulness og guidede ‘kropsscanninger’, der gennemgår kroppens forskellige dele. På den måde lærer du gradvist at forholde dig med et bevidst nærvær og en venlig indstilling til det, du mærker og registrerer i deres krop uden at dømme.
  • Åndedrættet er tæt forbundet med nervesystemet. Det betyder, at du med vejrtrækningen kan påvirke, hvordan kroppen har det. Når du trækker vejret roligt gennem næsen, aktiverer du det parasympatiske nervesystem, som er med til få kroppen til at slappe af. Modsat kan din vejrtrækning, hvis du er presset, aktivere det sympatiske nervesystem, også kaldet »kæmp eller flygt«-systemet, som groft sagt er det, der udskiller stresshormoner.
  • Meditation øvelserne går ud på ikke at lade sig distrahere – men at være fuldt ud til stede i nuet. På den måde har du mulighed for at opøve evnen til at regulere opmærksomheden tilbage til fokus på nuet, når du bliver distraheret af for eksempel tanker om fortiden eller fremtiden. Det vil være guidede meditationer.
  • Mindful bevægelse handler om at tune din opmærksomhed – og din opdagelsesrejse – ind på din krop.  Med musik, i stilhed og nærværet med bevægelserne, kan du måske åbne op for noget, som du i dagligdagen ikke giver plads til. Kroppen er dit “lytteapparat”.  Din krop er et fantastisk barometer for din balance – og ubalance. Der er så meget sammenhæng mellem det, der sker i – og fortælles fra – kroppen. Og det, der sker i sindet. Mindful bevægelse handler om at være til stede i sig selv, på en bevægelig, nærværende og sansende måde. Din krop gemmer på mange indsigter. Og derfor er det også vigtigt, at du møder din krop med samme kærlighed, som du møder dit sind.

Kursusdiplom modtager du som bevis på, at du aktivt har deltaget i Mindfulness Trin 1. Din personlige dokumentation på, at du har opøvet din evne til større nærvær, øget din evne til fokusering og opnået en større selvindsigt.