Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtaleterapi. Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, dig og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men du er hovedpersonen.

Valg af terapiform afhænger af dine udfordringer og din og motivation. For at terapi bliver et vellykket forløb er paratheden til at betro sine meget fortrolige forhold til psykoterapeuten en forudsætning.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet – som psykoanalyse – af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter.

Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser m.v.

Hvornår kan man kalde sig Psykoterapeut?

Psykoterapeut er en ubeskyttet titel, hvilket i princippet betyder, at alle har ret til at kalde sig psykoterapeut – uden at dette siger noget om personens uddannelsesmæssige eller erfaringsmæssige baggrund.

Det betyder, at personer helt uden eller med en utilstrækkelig psykoterapeutisk uddannelse kan nedsætte sig som psykoterapeut.

Det nu muligt at blive registreret som psykoterapeut eller registreret uddannelsessted.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere psykoterapeuter og uddannelsessteder, der opfylder helt bestemte uddannelsesmæssige krav.

Hermed bliver det lettere for den enkelte bruger at navigere i den psykoterapeutiske branche, idet man som registreret psykoterapeut og registreret uddannelsessted skal opfylde en lang række krav, der er fastlagt af FaDP, og som dernæst er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Behandling med psykoterapi

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger at få behandling for nogle udfordringer som nedsætter deres livskvalitet men generelt handler det om at hjælpe klienten til at få mere frihed i sit liv og være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer.

Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre, samt ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik der ligger bag symptomerne.

Hvordan vælger du den rigtige psykoterapeut?

Terapi er en tillidssag.

Det er dit liv du udfolder til et andet menneske og  det kræver tillid. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du har det efter den første samtale. Mærke efter og ikke være bange for at sige nej tak og opsøge en anden terapeut, hvis der er noget der ikke føles rigtig for dig, eller hvis du kan mærke at du ikke har kemi med terapeuten.

Desværre er psykoterapeut ikke en beskyttet titel og derfor er det vigtigt at du sikrer dig at din kommende terapeut har en grundig uddannelse i psykoterapi bag sig.

Psykoterapeuter på CFB

Alle psykoterapeuter på Center For Bevidsthed (CFB) har en 4-årige uddannelse der understøtter FaDP kriterier. CFB samarbejder med Psykoterapeut Akademiet som er Reg. Godkendt af FaDP.