HYPNOSE TERAPI

Hypnose er en terapiform som er hurtig og effektiv, det vil sige,  at efter få behandlinger, vil de fleste problemer være blevet så meget mindre, at du kan mærke en tydelig forandring. Du vil få en dyb afslapning til fysisk og mental frigørelse afspænding. Derefter vil vi lave en fordybelse så du vil være i hypnose på sådan en måde, at problemet kan løses aktivt og integreres på en ny og konstruktiv måde i dig. Du deltager selv aktivt i problemløsningen.

Første behandling varer ca. 1 ½ – 2 timer og efterfølgende behandlinger ca. 1-1½ time. Vi starter altid med en forsamtale, hvor vi får afdækket din problematik.

Efter hypnose kan der godt gå et stykke tid, før du forstår hvad det er for en forandring der er sket, men det ubevidste sind er begyndt at lave den forandring du ønsker, når du virkelig ønsker det. Vi arbejder i det ubevidste sind, det gør, at det er nemmere og hurtigere til at lave den forandring du ønsker.

Hypnose er en indadvendt trancetilstand – en tilstand, som du kender, når du dagdrømmer eller lige inden du falder i søvn.

Med hypnose kan du få løst op for de gamle følelser og vaner.

Hypnose terapi og teknikkerne  bag bygger på, at alle mennesker har de ressourcer, de har brug for, og at terapeutens fornemste opgave er at danne bro mellem det bevidste og ubevidste sind, således at dit system samarbejder på at skabe og opretholde løsninger, der er rigtige for dig og dine omgivelser, og hermed er balancen genoprettet. Vi siger ,at det bevidste sind har spørgsmålene/problemerne og det ubevidste sind har svarene.

Du behøver ikke at gå i terapi i årevis, men med afgrænsede problematikker kan  man bearbejde et tema indenfor overskuelig fremtid.

Det giver dig overskud til at se nye veje og nye måder at handle på i din hverdag. Nogle af de vaner, vi tillægger os, er uhensigtsmæssige og forhindrer os i at handle, som vi gerne vil. Under behandlingen er du vågen, men med lukkede øjne og kan snakke. Du er desuden i stand til at afbryde seancen, hvis du har lyst.

Vi har redskaberne og du laver resultaterne, på sådan en måde at du opnår den forandring du ønsker, for du har løsningerne og ressourcerne i dit eget indre. Al hypnose er selvhypnose.

Det er kun muligt at sætte dig i en hypnose og lave forandring, hvis du virkelig vil.

Du er ikke bevidst, men meget opmærksom på det ubevidste plan,  på hvad der foregår under hypnosen. Det er det underbevidste, der opfanger og reagerer på det, som sker.

Ved den rigtige trancedybde  skabes der varige forandringer og gamle negative følelser, svigt, uro, sorg, skam, vrede eller andet, kan blive opløst en gang for alle, og det vil opleves som en blokering, der er forsvundet. Der er ikke kun EN hypnosetilstand, men flere grader af hypnose.

Alle kan hypnotiseres, hvis de vil, og der er tillid til den, der skal hypnotisere. Dog vil vi  ikke hypnotisere, hvis man er under påvirkning af alkohol eller stoffer, da dette begrænser modtageligheden for hypnosen, samt hvis du har en psykose eller du lider af epilepsi.